För att skapa en e-postsignatur gör så här:
Markera bilden (inklusive länk) nedan genom att klicka och dra över den med musen.
Kopiera (Ctrl C) och klistra in i fältet för e-postsignatur in inställningarna i ditt e-post program. Kalingalinga!