VAD VI GÖR

Skola
Zambia är både ett av världens fattigaste länder och ett av de mest ojämlika. Över hälften av befolkningen lever i svår fattigdom. Att komma från en fattig familj ger en väldigt dålig utgångspunkt för att kunna leva ett bra liv.

Ungefär 65 procent av barnen i Zambia går ut motsvarande gymnasieskolan. Det är en förhållandevis bra siffra. Men det finns många som inte får chansen. Betydligt fler flickor än pojkar avslutar sina studier i förtid och en viktig orsak är pengar. Från årskurs åtta är skolan avgiftsbelagd. Ett skolår i Zambia kostar runt 1500 kronor, beroende på vilken skola det rör sig om. Det är inte mycket pengar ur ett svenskt perspektiv, men för många i Zambia är det fullständigt oöverstigligt om man redan kämpar med att få ihop nog med pengar för att få mat för dagen.

Utan fullständig skolgång är utsikterna att skapa ett bra liv väldigt dåliga. Arbetslösheten i landet är hög och utan avslutad skolgång eller kontakter är möjligheterna att få ett riktigt jobb och försörjning små. Barnarbete är vanligt och ofta enda alternativet för de barn som tvingas ur skolan.

För att skapa förändring måste barn och ungas möjligheter förbättras. Och allt börjar med utbildning. Med din hjälp kan vi hjälpa fler att skapa sina egna möjligheter!

Hälsa
Neurologiska sjukdomar och skador är ett gigantiskt problem i Zambia. Det finns bara 2 neurologer i hela Zambia. I Sverige har vi ca 400.

Genom att vara med och stötta den neurologiska vården i Zambia kan du göra stor skillnad!